20 November 2008

Persidangan Nasional Pendidikan Khas 2008

Saya telah dijemput untuk membentang kertas kerja di Persidangan yang bertema Harapan, Kehendak dan Aspirasi Pelajar Pekak buat kali pertama. Para peserta terdiri dari pegawai pendidikan, pengetua dan guru besar sekolah Pekak dan intergrasi, guru dan sebagainya dari seluruh negara.

Cikgu Teh Kean Hoe merupakan peserta Pekak yang tunggal di Persidangan tersebut.

Pembentangan saya di pengerusikan oleh Dr. Dinsuhaimi Sidek dari USM Kelantan dan beliau juga terlibat dalam pancacar koklear.

Kertas kerja saya juga menyelitkan video luahrasa pelajar Pekak mengenai pengalaman dan harapan mereka. Tayangan tersebut mendapat komen daripada pengetua dan pensyarah dari SMV Indahpura.

Di akhir pembentangan saya terdapatnya komen yang positif daripada peserta lain termasuk Dr. Dinsuhaimi sendiri yang bersetuju dengan cadangan saya.

YBhg Tuan Bong, Pengarah baru BPK telah menunjukkan komitmen yang tinggi kerana telah mengikuti program tersebut dari awal sehingga akhir.

Di penutup Persidangan tersebut saya menerima sijil dan cenderamata dari Timbalan Menteri Pelajaran sendiri.

17 November 2008

Harapan, Kehendak dan Aspirasi Murid Pekak

Teks penuh ucapan saya semasa Persidangan Nasional Pendidikan Khas 2008 di Tg. Kling Melaka 11 November 2008

Martin Luther King seorang pejuang hak asasi kamu kulit hitam di USA pernah berucap “I have a dream” yang membawa mesej mahukan di masa depan orang kulit putih dan hitam akan hidup harmoni bersama-sama dan adil.

Ia juga membawa mesej kepada orang Pekak di sini bahawa kita juga mempunyai impian yang sama.

Orang Pekak sememangnya wujud bersama orang bukan Pekak semenjak kurun masehi. Kehadiran mereka dinyatakan dalam Kitab Perjanjian Lama Exodus 4:11 : Who hath made man’s mouth? Or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord?

Juga dalam surah Al Baqarah, Ali Imran, Maryam, Yunus, Hud menyebutkan perkataan orang Pekak dan isyarat sebagai komunikasi.

Namun pada masa itu mereka hidup dalam situasi yang menakutkan. Mengikut Plutrach (c46-c120AD) The Elder di Sparta hanya membenarkan membela kanak-kanak yang sihat tetapi diarahkan membunuhnya jika didapati cacat. Terdapatnya rekod orang Pekak dan orang cacat menjadi mangsa.

Pada abad pertama (1st Century), buku Antiquitates Romance tulisan Dionysius dari Halicarnassus menceritakan The Elder Roman akan menghapuskan kanak-kanak yang dikesan cacat pada usia 3 tahun. Perbuatan ini adalah tidak bertamadun tetapi perlahan-lahan diberhentikan atas desakan kumpulan agama.

Orang Pekak mendapat nasib yang berbeza kerana pihak gereja telah memainkan peranan penting membela orang Pekak; di Sepanyol, Pedro Ponce De Leon (c 1520 – 1584) memberikan pendidikan kepada 2 orang adik-beradik Pekak pada tahun 1545. De Leon mengajar mereka bercakap dan bukannya melalui bahasa isyarat.

Kemudian Abe del Eppe seorang paderi Pekak membuka sekolah Pekak menggunakan bahasa isyarat pada tahun 1755.

Dari itu juga pengiktirafan terhadap orang Pekak dan bahasanya telah menwujudkan kehidupan yang harmoni. Sekolah pekak bertumbuh dengan banyak di Eropah. Orang Pekak menjadi pengetua, guru di sekolah tersebut.

Pada tahun 1880 Kongress Antarabangsa diadakan di Milan, Itali; berlakunya perancangan yang jahat dengan menjemput ramai penyokong oralism yang bertujuan untuk mengharamkan bahasa isyarat dan guru Pekak. Hasilnya mereka berjaya meluluskan resolusi kaedah oralisma dalam pendidikan kanak-kanak Pekak dan bahasa isyarat diharamkan.

Ianya dikenang sebagai tahun kegelapan orang Pekak yang mana sekolah Pekak yang menggunakan bahasa isyarat di tutup. Tenaga kerja dari pengetua sehingga tukang masak, tukang kebun telah hilang jawatan.

Semua sekolah menggunakan oralisma namun ianya tidak memberikan kesan yang memuaskan. Tidak semua kanak-kanak pekak mampu bertutur, membaca dengan baik. Orang Pekak melihat oralsima sebagai satu penderaan dan gagal.

Pengharaman bahasa isyarat tersebut juga tidak berjaya memberhentikan orang Pekak daripada menggunakan bahasa isyarat. Orang Pekak menggunakan bahasa isyarat secara bawah tanah dan sehingga berlakunya peristiwa Black Power di USA tahun 60an. Seluruh dunia telah menyaksikan atlet USA menunjukkan simbol Black Power selepas menerima pingat dan orang Pekak telah bangkit memperjuangkan hak berbahasa isyarat berasaskan Black Power.

Sehingga tahun 70an, oralisma telah memberikan jalan kepada penggunaan bahasa isyarat dalam pendidikan, secara halus ianya berselindung belakang nama Total Communication. Seluruh dunia juga telah beralih kepada TC termasuk di Malaysia pada tahun akhir 70an.

Tahun 1981 bermulanya kebangkitan penuntutan hak saksama oleh OKU apabila PBB telah menjadikan tahun tersebut sebagai Tahun OKU Antarabangsa. Di Perhimpunan Agung ke 48 pada 4 Mac 1994 telah meluluskan UN Standard Rules on Equalization of Opportunities for People with Disabilities sebagai garispanduan untuk membantu OKU mendapatkan hak yang saksama. Bahasa isyarat juga telah diberikan penekanan dalam pendidikan dan komunikasi bagi mendapat kehidupan yang lebih baik.

UNESCO pada 1994 juga telah mengeluarkan dokumen bernama Salamanca Framework of Action on Special Needs Education. Bahasa isyarat juga diiktirafkan sebagai kaedah P&P di sekolah-sekolah dan memberi nafas baru kepada orang Pekak.

Walagbagaimana pun halangan tetap ada kerana masih ada kumpulan yang tidak dapat menerima orang Pekak dan bahasa isyaratnya. Mereka telah menggerakkan usaha untuk menghidupkan oralisma dengan mencipta kaedah seperti cued speech, auditory verbal, pertuturan seperti speech theraphy.

Penemuan pencacar koklear yang bertujuan untuk membantu orang Pekak kembali mendengar dengan harapan orang Pekak akan dapat menggunakan bahasa majoriti iaitu bahasa verbal.

Paling menyedihkan usaha tersebut telah memecahbelahkan komuniti, mengelirukan pelbagai pihak serta menakutkan ibu bapa yang mempunyai anak Pekak, kumpulan tersebut menghebahkan iaitu sekiranya anak Pekak menggunakan bahasa isyarat mereka tidak mempunyai masa depan, tidak dapat mengaji AlQuran atau membantutkan pemikiran mereka.

Ugutan tersebut dianggap sebagai penghapusan etnik, atau language geneocide sebab pencacar koklear, cued speech, auditory verbal tersebut dilihat tidak menerima hak orang pekak untuk mempunyai bahasa sendiri.

Di Perhimpunan PBB pada 13 December 2006 telah diluluskan UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, yang bertujuan untuk memberikan hak kepada OKU. Kerajaan Malaysia yang telah menandatangan menyokong dokumen tersebut pada 8 Mac 2008 dengan harapan akan membantu OKU mendapat kehidupan yang lebih baik lagi.

Kita OKU di negara ini mempunyai sebab untuk rasa bersyukur kerana mempunyai peluang hidup yang lebih baik berbanding dengan OKU di negara luar. Kita mempunyai kerajaan yang prihatin, mengambil berat dan berusaha untuk memenuhi keperluan kami.

Bermula dengan dasar Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu agensi yang bertanggungjawab untuk menjaga hal ehwal OKU; JKM bertindak sebagai agensi yang menyokong, memberi bantuan kepada NGO kerana NGO memahami keperluan kumpulan sasar kerana JKM tiada mempunyai kepakaran dalam bidang yang luas tersebut dan bergantung pada NGO untuk melaksanakan program.

Melalui JKM, suara OKU dibawa sehingga peringkat tertinggi, kumpulan OKU telah berjaya mendapatkan persetujuan dari Majlis Penasihat Kebangsaan OKU untuk menderafkan AKTA OKU pada tahun 2001, setelah melalui pengkajian, pembahasan, pembengkelan yang lama akhirnya Akta tersebut telah di bacakan di Parlimen, dan luluskan pada sidang Parlimen pada 17 November 2007. Akta tersebut juga telah mendapat Perkenan Diraja pada 9 January 2008 sebagai Akta OKU 2008 atau Akta 685.

Bahasa Isyarat Malaysia telah diiktiraf sebagai bahasa rasmi orang Pekak dan secara tidak langsung akan menjadi bahasa penghantar dalam pendidikan orang Pekak.

Akta OKU 2008 juga telah membuka peluang pekerjaan yang luas lagi pun negara kita memerlukan tenaga kerja yang berkualiti untuk menuju kearah negara maju. Oleh itu, pendidikan ialah kunci kejayaan.

Namun sejak pendidikan khas dimulakan di negera kita, pencapaian akademik pelajar Pekak adalah kurang memberangsangkan. Setiap tahun keputusan peperiksaan awam mendedahkan majoriti pelajar Pekak tidak berjaya mendapat keputusan yang baik. Walaupun ada tetapi ianya boleh dibilang dengan jari.

Kita masih ingat, apabila keputusan peperiksaan awam pelajar bukan Pekak tidak memuaskan, ianya telah menjadi isu besar dan mendapat perhatian ahli politik, cendiakawan, termasuk YB Menteri dan kemudian mengambil tindakan susulan. Tetapi apabila kegagalan pelajar kita yang kritikal apakah isu tersebut mendapat perhatian?

Kegagalan pelajar Pekak dalam akademik selalu dihubungkait dengan kelemahan bahasa mereka. Terdapatnya kajian yang ditulis oleh guru Pekak menyatakan BIM di lihat sebagi punca permasalahan kanak-kanak Pekak gagal menguasai bahasa sebab BIM bukan bahasa.

Bagaimana boleh BIM dipersalahkan kerana secara rasmi BIM masih belum diterima dalam pendidikan. KTBM ialah kaedah yang telah ditetapkan tetapi KTBM amat terhad tanpa penambahan dan telah menjadi faktor BIM digunakan di sekolah-sekolah. Ianya dianggap melanggar dasar yang ditetapkan.

Apabila pelajar kita tidak berjaya dalam akademik, peluang untuk mendapat hidup yang terjamin adalah malap kerana hidup diluar ini memerlukan persaingan. Yang kuat akan menang yang lemah akan kalah.

Oleh itu, para pendidik orang Pekak wajar memahami bahawa orang Pekak juga manusia yang mempunyai tanggungjawab kepada diri keluarga dan bangsa tetapi jika keperluan akademik tersebut gagal, gagallah mereka dalam hidup.

Yang kita lihat kehebatan senario pendidikan khas di negara kita ialah infrastruktur sekolah Pekak yang hebat serta kelengkapan yang tidak ada di negara yang sedang membangun.
Disini saya sebagai ahli advokasi orang Pekak ingin mencadangkan :

1.Memahami orang Pekak, bahasa dan budayanya.
  • Persepsi umum terhadap orang Pekak : tiada bahasa, lemah bahasa, degil atau tak boleh belajar.
  • Memahami perbezaan bahasa isyarat dan bahasa pertuturan. Apakah itu cued speech, BMKT, BIM dan ASL.
  • Menyedari orang Pekak dan Kurang Pendengaran adalah kumpulan berkeperluan berbeza.

2.Memperkasakan Pendidikan Pekak
  • Kajian Aliza Alias UKM, punca kelemahan murid pekak mengeja dan berisyarat dikenal pasti iaitu strategi pengajaran guru, sikap dan tingkah laku pelajar semasa pengajaran, sikap dan persepsi guru terhadap pelajar, penggunaan kod tangan yang berbeza dan input lingusitik yang terhad sebelum pelajar menjejakkan kaki ke sekolah.
  • Pendidikan Awal memerlukan roleplay. Guru yakin, murid teruja. Dr. Mohd Hanafi Mohd Yasin menegaskan setiap guru yang mengajar pelajar pekak mesti mahir menggunakan isyarat BMKT semasa mengajar. Kemahiran guru berisyarat mempengaruhi pencapaian pelajar Pekak dalam semua mata pelajaran.

3. Kurikulum Prasekolah Pendidikan Khas perlu disemak semula

Objektif :
iv. Menguasai KTBM dengan betul.
v. Mengusasi kemahiran berkomunikasi melalui komunikasi menyeluruh
vi. Mempelajari Bahasa Inggeris selaras dengan kedudukan sebagai bahasa kedua.

ciri-ciri kanak-kanak pendidikan khas bermasalah pendengaran
• Kanak-kanak bermasalah pendengaran pada peringkat umur ini berada dalam tahap perkembangan kognitif peringkat praoperasi yang paling asas dan terlewat
• cara berkomunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran berbeza daripada kanak-kanak biasa iaitu menggunakan bahasa isyarat (KTBM) dan juga komunikais menyeluruh


4.Menghapuskan mentaliti khas
  • From Charity Basis to Right Basis. Bukan simpati tetapi empati. Punca utama sikap lewa.

5.Memperkasakan pendidikan intergrasi
  • Penyediaan Jurubahasa isyarat, guru resos
  • Membuka peluang

6.Menwujudkan Kolaborasi
  • Penambahan kosa isyarat
  • Penubuhan institutsi dan kajian

Persoalan sekarang, sekiranya ada pihak yang mempertikaikan, menolak AKTA OKU 2008 terserahlah, kami warga OKU bangga dengan keprihatinan kerajaan untuk mempertingkatkan kualiti hidup kami. Kami merasa bangga kerana usaha gigih untuk memartabatkan bahasa ibunda kami ke peringkat Parlimen bagi mewujudkan kesedaran dikalangan Ahli Perlimen telah berjaya.

Jika bahasa etnik Iban boleh diterima tanpa sebarang bantahan, mengapa pulak bahasa ibunda kami menjadi sasaran ketidak puasan hati warga bukan Pekak. Mengapa kami tidak boleh bersuara bagi menyatakan hak?

Harapan kami, terimalah bahasa kami, hormatilah budaya dan keperluan kami agar kita dapat bergading bahu demi kesejahteraan hidup generasi Pekak di masa akan datang.

30 October 2008

Jamuan Hari Raya Orang Pekak

1.Saya masih ingat sebelum Persatuan Orang Pekak Kuala Lumpur di tubuhkan pada tahun 1987, saya dengan kawan-kawan beragama Islam dari Kelab Pekak Kuala Lumpur menganjurkan jamuan hari raya.

2.Orang-orang Pekak yang awal terlibat ialah Nik Firdaus, Nik Darwawan, Rosli dan Roslan Pakeh, Nasir Shuib, Nasir, Syed Osman, Kamarzaman, Rosnah Abu Samah serta nama-nama yang saya lupa. Kami bersama-sama merancang dan mengadakan jamuan hari raya secara berkongsi wang dan makanan. Kami menjemput orang Pekak Islam dan bukan Islam ke jamuan tersebut. Walau pun kami berkelab di YMCA Brickfields, kami tidak membuat jamuan tersebut di situ tetapi memilih di tempat lain yang berkecuali.

3.Program tersebut sangat berjaya dan ianya diadakan setiap tahun. Saya cuba ingat tempat-tempat yang awal kami buat jamuan Hari Raya iaitu di rumah Cik Rosnah Abu Samah di Lembah Keramat, Balai Raya Ampang Tasik, SK Pendidikan Khas Kg. Baru, MAVOGA dan sebagainya.

4.Bagaimana kami menganjurnya? Kami mengeluarkan wang sendiri, mengutip derma dari kawan Pekak, rakan pejabat, keluarga dan sebagainya untuk membeli makanan di jamuan hari raya tersebut. Orang Pekak masa dulu, walaupun gaji tak besar tetapi tidak kedekut untuk menderma atau menyokong program kita.

5.Sebelum hari raya kami sudah membuat persediaan dan membahagi tanggungjawab, siapa yang menyediakan makanan, siapa yang menyediakan minuman, mencari derma dan sebagainya. Saya masih ingat Rosnah akan menderma nasi impit dan kuah kacang, rendang daging yang enak, saya akan memasak kari ayam, lain-lain akan membawa bihun, kueh raya dan buah-buahan. Wang kutipan kita beli air sirap, oren untuk minuman, pinggan kertas dan cawan.

6.Masa itu kita tak ada kenderaan sendiri, kita bawa makanan dari rumah naik Bas Mini, teksi, bas, motorsikal ke tempat jamuan. Masa itu hanya Nik Darmawan sahaja ada kereta, dan Nik Firdaus meminjam kereta bapanya untuk membawa makanan.

7.Semangat gotong-royong orang Pekak Islam adalah sangat tinggi. Kita mempunyai barisan pemimpin yang bekerja keras, saling bantu membantu untuk menjayakan program tersebut.

8.Kita meneruskan tradisi tersebut dan menganjurkan jamuan setiap tahun. Orang Pekak India juga mengikut langkah kita dengan membuat jamuan Deepavali, orang Pekak Cina membuat sambutan Tahun Baru Cina dan juga Parti Krismas oleh yang beragama Kristian.

9.Kita orang Pekak amat bangga kerana telah memulakan program ini sejak sebelum tahun 1987 lagi. Sekarang ianya telah berubah. Jabatan kerajaan, parti politik menjadi penaja atau penganjur jamuan 'open house' kerana kekuatan kewangan mereka dan fungsi kita mulai berkurang.

10.Jika kita lepas tangan atau membiarkan sahaja hal ini, semangat kerjasama orang Pekak akan hilang, sikap dermawan juga akan pupus, kemahiran memimpin juga akan mati.

11.Saya merindukan jamuan yang kita anjurkan dulu, lebih enak masakan bonda dari rumah daripada katering.

Komen daripada Kamarzaman Harun, Presiden MSFD

Semalam saya telah menerima emel daripada Kamarzaman bin Harun, Presiden MSFD yang baru bagi menjawab tulisan saya mengenai SKOP. Emel daripada Kamarzaman adalah bagus dari segi bahasa, rasional dan ianya melambangkan ciri kepimpinan beliau. Saya memaklumkan kepada beliau bahawa saya memasukkan emelnya di blog saya untuk bacaan semua.

Harap semua orang akan menerima penjelasan beliau dan menyokong usaha yang akan beliau laksanakan untuk pembangunan komuniti kita.


Salam sejahtera,

Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana anda telah memberi komen yang membina berkenaan SKOP dalam laman Blog anda baru-baru ini. Penglibatanan anda sebagai Blogger bagi member komen dalam apa-apa perkara berkaitan komuniti kita terutama dalam bidang sukan amat dialu-alukan supaya ianya dapat menyuburkan pemikiran dan minda orang orang pekak. Matlamat kita adalah serupa iaitu untuk menabur bakti mempertabatkan komuniti kita dalam berbagai bidang baik dari segi kehidupan, pendidikan,keluarga, sukan dan masyarakat.

Disini saya ingin meminta maaf kerana saya terpaksa mengambil masa untuk menjawab isu SKOP.Kali terakhir SKOP di adakan di Ipoh, Perak pada tahun 2006 lalu dan mengikut tradisinya SKOP harus diadakan pada tahun ini ( 2008 ).

Saya masih ingat pada meeting terakhir Exco MSFD sebelum AGM MSFD di Puchong ketika itu Tengku Amran Presiden Persatuan Kebajikan Orang Cacat Pendengaran Terengganu (PKOCPT) meminta ditangguhkan SKOP ke bulan Disember 2008 oleh kerana kesuntukan masa dan tiada mendapat ketetapan geran pengelolaan SKOP dari MSFD.Exco MSFD bersetuju dengan permohonan Tk Amran.

Selepas AGM MSFD pada bulan Ogos lalu saya telah mengarahkan penyemakan semula semua program dan aktiviti MSFD yang memerlukan geran peruntukan dari KBS. Seorang wakil MSFD telah dihantar ke KBS utk berjumpa dengan Tuan Kamarulzaman Hassan b. Mansur Pengarah Cawangan Sukan Minoriti,Bahagian Pembangunan Sukan, KBS Putrajaya. En. Kamarulzaman menyatakan semua permohonan MSFD tidak dapat diluluskan kerana dana peruntukan KBS sudah habis digunakan pada tahun ini.

Menguatkan lagi kata-kata En. Kamarulzaman baru-baru ini pihak MSFD telah menerima surat rasmi dari dari Pengarah Unit Bantuan NGO, Cawangan Pembangunan Organisasi dan Penggalakan, Bahagian Pembangunan Sukan, KBS. Surat berkenaan menyatakan semua peruntukan KBS telah habis digunakan dan KBS tanpa menyatakan sebab-sebabnya.

Jadi pihak MSFD terpaksa menangguhkan SKOP ke tahun hadapan iaitu pada bulan April, 13 - 17 April 2009 mengikut ketetapan tuan rumah SKOP. Dengan penerangan saya ini diharap penangguhan SKOP tidak dijadikan isu lagi.

Memang benar kata-kata anda SKOP adalah medan untuk mengeratkan tali persahabatan dan tempat berkumpulnya seluruh komuniti pekak tidak mengira usia dan bangsa. Kita berbangga SKOP adalah sukan milik komuniti kita . Tapi kita harus mencari `trademark` sebenar SKOP supaya ianya akan menjadi sukan tradisi yang boleh dibanggakan oleh generasi pelapis kita nanti.

Insyaallah SKOP pada tahun hadapan adalah yang terbaik dengan penglibatan menyeluruh semua komuniti pekak dari pelbagai peringkat usia dan saya sangat berharap anda dan lain-lain komuniti pekak memberi masa kepada saya dan barisan exco baru MSFD utk menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan lebih baik dan berkesan. Perancangan saya untuk membangunkan semula MSFD memerlukan masa dan bukan dapat dihasilkan dalam sekelip mata. Sokongan dari anda sebagai presiden MFD yang berpengaruh dan juga semua AG MSFD amatlah di alu-alukan.

Kita berharap SKOP akan terus dapat dipertingkatkan dari tahun ke tahun dari segi penganjuran dan penyertaan orang pekak dari seluruh negara.

Sekian, terima kasih

Kamarzaman

Presiden

29 October 2008

Satu Bahasa Satu Bangsa

1. Saya membaca berita isu politik semasa dan berasa sedih, keciwa serta marah. Saya amat mencintai negara saya dan bangga sebagai bangsa Malaysia. Saya mempunyai ramai kawan dari berbilang keturunan dan kami berkawan, belajar, makan bersama, lawat-melawati sesama kita, tidur di rumah mereka tanpa memikirkan perkara yang negatif. Kami juga kahwin interracial.

2. Sekarang timbul perkataan baru iaitu racist atau perkauman. Dalam akhbar, media letronik, internet orang Cina menuduh orang Melayu racist, orang Melayu menuduh orang Cina racist. Mereka berjuang untuk mempertahankan kemahuan mereka.

3. Orang Cina melalui MCA dan DAP memperjuangkan bahasa Cina, sekolah Cina, tulisan Cina di papan tanda jalan, pihak Melayu pula pertahankan Bahasa Melayu seperti dalam Perlembagaan Persekutuan. Orang India pula dengan bahasa mereka.

4. Hal ini tak baik, ianya bukan mencapai matlamat pengintergrasian seperti yang di canangkan oleh kerajaan. Isu ini menimbulkan semangat perkauman, pecah-belah dan akan merosakkan agenda negara kita.

5. Bagi kita Orang Pekak, kita bersyukur tidak terkena dengan semangat racist. Kita semua orang Pekak Melayu, Cina, India dan lain-lain menggunakan satu bahasa sahaja iaitu Bahasa Isyarat Malaysia. Tiada bahasa isyarat Cina, tiada bahasa isyarat India kecuali Bahasa Isyarat Malaysia.

6. Orang Pekak Cina tak tahu membaca dan menulis bahasa Cina dan juga orang Pekak India tak tahu membaca dan menulis bahasa mereka. Bahasa Isyarat Malaysia ialah bahasa pertama mereka dan Bahasa Melayu dan English sebagai bahasa kedua.

7. Bahasa pertama tersebut menyatukan kita. Kita menjadi satu bangsa Malaysia yang bersatu.

8. Kepada orang bukan Pekak yang bagitu lantang mahukan kita menguasai bahasa mereka iatu bahasa verbal, apakah faedahnya jika semua kaum itu bergaduh sesama sendiri. Akan majukah kita?

9. Kita amat bernasib baik kerana tidak terjebak dengan perkara bodoh itu.

28 October 2008

Selamat Deepavali

1. Deepavali bermaksud pesta cahaya, ianya melambangkan kejayaan kebaikan yang mengalahkan kejahatan. Di Malaysia, Deepavali ialah cuti umum dan warga Malaysia berbilang kaum menziarah sahabat yang meraikan Deepavali.

2. Tahun ini, saya dan keluarga telah pergi ke rumah sahabat saya yang juga EXCO KLSD di Batang Kali untuk meraikan Hari Deepavali. Anak-anak saya amat gembira kerana dapat bersama-sama dengan saya dan kami menaiki komuter KTM dari Sg. Buluh ke Batang Kali.

3. Menaiki komuter KTM adalah sangat selesa berbanding dengan masa dahulu yang mana saya berebut-rebut dan berdiri berasak-asak menaiki bas untuk ke destinasi.

4. Saya berhubung sms dengan sahabat saya kedudukan saya dan berasa amat bersyukur kerana teknologi ini dapat membantu komunikasi orang Pekak.

5. Sampai ke Batang Kali, sahabat saya sudah sedia menanti dan membawa kami kerumahnya dengan kereta Proton Waja. Saya bangga kerana sahabat saya mampu memiliki rumah teres 2 tingkat yang berharga RM 100,000 lebih. Ianya melambangkan orang Pekak berjaya dalam hidup kerana berusaha walau pun sahabat saya ini tidak mempunyai sijil SPM atau ijazah.

6. Ramai sahabat Pekak berbilang bangsa hadir bersama-sama meraikan Deepavali di rumah tersebut dan kami berbual-bual banyak perkara. Sahabat saya juga menghantar tetamunya balik ke setesen KTM Batang Kali setelah selesai.

7. Hampir jam 7.00 petang, kumpulan akhir seramai 11 orang sampai ke setesen Batang Kali; walaupun mahu menamatkan open housenya jam 6.00 petang sahabat saya membuat 2 kali trip untuk membawa mereka ke rumahnya. Semangat Deepavali sahabat saya adalah tinggi.

8. Jam 8.45 malam kami berkumpul di setesen KTM Sg. Buluh dan berkonvoi ke rumah salah seorang EXCO KLSD di Subang. Kami menghadapi kesukaran untuk mencari rumahnya kerana berada di kawasan perumahan baru.

9. Kami menghantar SMS untuk mendapatkan petunjuk jalan ke rumahnya tetapi tidak ada jawapan. Kami faham dia sibuk melayan tetamu dan berusaha mencari sendiri.

10. Kami menghabis banyak masa untuk mencari rumahnya yang terletak di dalam kawasan perumahan elite tapi masih tak jumpa. Tiba-tiba terima sms dari tuan rumah mengatakan open house sudah tutup. Kami menjadi lebai malang, letih dan lapar.

11. Ada dua generasi orang pekak, generasi lama dan baru. Generasi lama lebih memahami dan bertolak ansur tetapi generasi baru adalah berbeza.

Selamat Hari Deepavali daripada Sazali dan keluarga.

24 October 2008

Sukan Kebangsaan Orang Pekak

1. Saya amat bersedih apabila aktiviti yang sangat penting bagi komuniti kita iaitu Sukan Kebangsaan Orang Pekak atau nama ringkasnya SKOP tidak dianjurkan mengikut jadual. Masalah dalaman MSFD merupakan sebab utama ianya tidak dapat dilaksanakan.

2. SKOP sangat penting bagi komuniti kita kerana ianya merupakan satu peluang untuk mengeratkan perpaduan antara orang Pekak dari seluruh negara setiap kali kita menyertainya. Kita dapat berjumpa kawan lama dan baru di SKOP juga bibit cinta dan perkahwinan antara orang Pekak adalah dari SKOP.

3. SKOP merupakan satu aktiviti yang sihat untuk kita, apabila kita dimaklumkan SKOP akan dianjurkan, orang Pekak akan berkumpul membuat latihan bagi menempatkan diri dalam pasukan negeri masing-masing. Ada yang membuat latihan lebih daripada 3 bulan dan ada juga membuat latihan pendek iaitu sebulan.

4. SKOP memberi peluang kepada orang Pekak menjadi pemimpin melalui memikul tanggungjawab menguruskan pasukan iaitu sebagai pegawai bolasepak, olahraga, badminton dan sebagainya. Pegawai itu akan menubuh JKnya dan melantik kepten pasukan. Pasukan tersebut akan mencadangkan apa yang diperlukan seperti pakaian sukan, beg, perkakas, elaun dan sebagainya untuk disampaikan kepada EXCO Persatuan. Dari itu timbul persefahaman antara kita dan mempamerkan kepimpinan yang baik.

5. Semasa SKOP kita akan dapat melihat kemahiran tuan rumah mengurus SKOP dengan memasukkan pelbagai aturcara baru, idea baru dan sebagainya, SKOP adalah meningkat dari masa ke semasa.

6. Objektif SKOP selalunya tercapai iaitu memberikan peluang kepada orang Pekak mengurus dan membangkitkan kesedaran umum, sebagai bukti orang Pekak akan bekerjasama dengan agensi kerajaan, persatuan sukan dan masyarakat sekeliling dalam penganjurannya.

7. Secara tidak langsung mereka pegawai sukan negeri, persatuan sukan serta mereka yang terlibat akan memahami budaya kita, cara kita walau pada mulanya menerima kejutan budaya kerana pertama kali mereka melibatkan diri dengan orang Pekak. Pada akhirnya kita menjadi kawan dan menyokong kita.

8. Pasukan negeri yang menyertainya juga menunjukkan kemampuan mereka menghantar pasukan yang besar dan kuat, kita dapat melihat pelbagai bentuk pakaian seragam sukan dari pelbagai negeri. Yang tercantik dan terbaik menunjukkan kemahiran pengurusan pasukan itu.

9. Orang Pekak amat bangga dengan SKOP kerana kita sendiri yang menguruskannya serta memastikan kesinambungannya. Ianya adalah berbeza dengan sukan untuk orang cacat yang lain kerana orang bukan cacat yang menguruskannya.

10. Orang Pekak sangat menyayangi SKOP, pada awalnya mereka sanggup mengeluarkan duit sendiri untuk membeli pakaian, tambang bas atau membayar yuran penyertaan menyertai SKOP kerana Persatuan negeri tiada sumber kewangan.

11. Orang Pekak juga membuat kutipan derma untuk membantu persatuan negeri menghantar pasukan ke SKOP dan itu menunjukkan betapa kuatnya sokongan orang Pekak kepada SKOP.

12. Ada juga orang Pekak akan berhenti kerja kerana tak dapat cuti untuk menyertai SKOP, dan ada juga majikan marah kepada Persatuan kerana orang Pekak akan meminta cuti beramai-ramai pada masa yang sama. Terdapatnya production line terpaksa ditutup kerana pekerja tersebut lari ke SKOP walau pun tak diberikan cuti.

13. Tetapi sekarang SKOP telah mendapat sokongan kerajaan, SKOP di Kelantan kerajaan Malaysia telah memberikan RM 100,000 kepada tuan rumah untuk penganjurannya. MSFD pada masa itu menguruskan pembayaran penganjuran dan berjaya menjimatkan wang untuk program lain.

14. Juga ada jabatan peringkat negeri memberikan bantuan kewangan kepada pasukan negeri untuk menyertai SKOP. Orang Pekak tak perlu mengeluarkan wang atau mengutip derma lagi.

15. SKOP di Langkawi menerima peruntukan RM 150,000, berbeza dengan situasi Kelantan, MSFD tidak menguruskannya tetapi diberikan kesemua peruntukan kepada tuan rumah atas desakan Presiden MSFD. Saya ada di mesyuarat tersebut yang mana Presiden MSFD mengugut untuk keluar.

16. Masalah dalaman MSFD telah menyebabkan SKOP tak dapat diadakan pada setiap 2 tahun selepas Langkawi walaupun KLSD memohon menjadi tuanrumah dengan acara kecil sebab mahu menjaga kesinambungan SKOP sebagai sukan dwitahunan.

17. SKOP di Perak diadakan 3 tahun selepas Langkawi, terlalu banyak perkara berlaku dan pihak MSFD terpaksa tunduk kepada tekanan persatuan berkaitan dengan yuran. SKOP Perak telah memisahkan semangat perpaduan orang Pekak, pegawai-pegawai MSFD menginap di hotel dan peserta menginap di asrama sekolah. Lazimnya kita tinggal bersama-sama, makan bersama-sama dan ianya mengeratkan hubungan kita.

18. Tahun ini sepatutnya tahun SKOP, Terengganu menjadi tuan rumah tetapi sehingga hari ini tiada kata putus. Saya ada menyarankan supaya SKOP diadakan juga di Terengganu tahun ini sebelum AGM MSFD, saya cadangkan memasukkan acara kecil iaitu olahraga, badminton, futsal sahaja. Saya masih berharap dengan barisan baru MSFD meneruskan SKOP apa cara pun.

19. Saya akan menulis mengenai sejarah SKOP kemudian.

14 October 2008

Lim Heng Tuck

Saya adalah salah seorang dari ahli komuniti Pekak yang menerima SMS laporan tak rasmi Mesyuarat Agung Persatuan Orang Pekak Kedah Darul Aman. SMS tersebut memaklumkan Lim Heng Tuck telah kalah semasa bertanding jawatan Presiden KDA baru-baru ini dan tersebar ke seluruh negara. Saya juga baca blog mydeaf dan Amir Hamidi yang mengesahkan berita tersebut.

Lim Heng Tuck ialah sahabat seangkatan saya yang membangunkan komuniti Pekak di negara kita. Saya mengenali beliau semasa terlibat dalam kegiatan sukan iaitu Kejohanan Antara Kelab Pekak dan juga sebagai pemain pertahanan pasukan bolasepak Pekak Kedah dan negara pada tahun akhir 80an dan 90an.

Beliau adalah salah seorang dari perwakilan dari Kedah bersama Chong Chooi Chu yang merupakan isterinya sekarang ke Mesyuarat Ketua-Ketua Orang Pekak Kebangsaan yang pertama di Pusat Belia Antarabangsa di Cheras pada tahun 1991.

Mesyuarat tersebut merupakan detik yang bersejarah kepada komuniti kita kerana ianya memulakan gerakan menubuhkan persatuan orang Pekak peringkat negeri di seluruh negara seperti yang ada sekarang.

Hubungan saya dengan beliau adalah amat akrab, setiap kali saya ke Alor Setar untuk urusan persatuan, Lim akan mengambil saya dari setesen bas, belanja saya makan di Restoran Badlishah dan tidur di rumah beliau.

Kami sama-sama menghidup semula persatuan orang Pekak di Kedah yang pada masa itu tidak aktif dengan mengganti kepada Persatuan Orang Pekak Kedah Darul Aman serta menyelesaikan kes penyelewangan wang oleh pegawai tertinggi persatuan lama yang mana Lim sendiri merupakan Bendahari persatuan tersebut.

Pada tahun 1993 semasa saya menjadi Presiden KLSD, saya telah merancang menghantar pasukan Malaysia ke Sofia, Bulgaria untuk menyertai World Games for the Deaf atau nama sekarangnya Deaflympic. Saya telah membuat temuduga terbuka sebagai pegawai yang akan ke Sofia.

Memandangkan tempat terhad, saya yang mengajar Lim untuk menempatkan dirinya dalam pasukan iaitu menawarkan diri sebagai jurubambar pasukan. Ahli panel temuduga telah bersetuju memilih beliau dan Syed Osman untuk menyertai pasukan Malaysia.

Perbuatan itu adalah salah kerana saya membantu beliau secara rahsia namun pelaburan saya adalah berbaloi kerana dia membuat kerja dengan baik dan melibat diri dalam pembangunan sukan orang Pekak sehingga kini.

Apabila saya menubuhkan MDSA (nama sekarang MSFD), Syed Osman Syed Hussein dilantik sebagai Presiden protem dan saya sebagai Setiausaha, Lim ialah AJK MDSA yang pertama.

Selepas MSFD diluluskan oleh Pendaftaran Pertubuhan pada tahun 1997, di Mesyuarat Agung pertama, saya menolak cadangan Lim Heng Tuck menamakan saya sebagai calon Presiden tetapi sebaliknya mencadangkan beliau sendiri sebagai Presiden. Saya memberikan alasan bahawa saya bukannya ahli sukan dan mahu menumpukan kepada MFD. Syed Osman tidak terpilih sebagai Presiden kerana beliau menghadapi masalah kewangan dan beliau akur dengan keputusan.

Saya terus membantu beliau membangunkan sukan orang Pekak seperti penganjuran Sukan Kebangsaan Orang Pekak, aktiviti sukan seperti sirikit badminton dan liga bolasepak, mendapatkan pengiktirafan Kerajaan Malaysia dan bantuan kewangan bagi menyertai APDG dan Deaflympik sehingga timbul bibit perpecahan antara saya dengan beliau selepas SKOP Langkawi.

Ianya berpunca daripada perbuatan individu yang pernah bekerja dengan saya. Saya dimaklumkan bahawa beliau tidak puashati penamatan kontrak dan secara terang-terang cuba membalas dendam terhadap saya dan mempergunakan Lim dan kawan-kawannya untuk menjatuhkan saya.

Saya juga pernah diingatkan oleh Syed Osman (Allahyarham) yang bertugas di MSFD mengenai tindak tanduk individu tersebut juga daripada rakan-rakan saya yang terdekat yang menasihati saya supaya berjaga-jaga kerana adanya konspirasi untuk menjatuhkan saya dengan apa cara pun.

Terbukti benar semasa AGM MFD, Lim walaupun sebagai pemerhati telah bertindak luar batasan dan mempertikaikan kedudukan saya sebagai Presiden dan Pengarah Eksekutif serta mengarahkan perwakilan KDA keluar. Saya mengenali beliau dan dia tak akan berbuat macam itu kecuali di hasut oleh orang lain. Insiden itu ada dirakam oleh staf MFD dan saya sendiri lihat betapa parah hasutan jahat individu tersebut.

Juga semasa Pusingan Kelayakan Bolasepak Asia Pasifik di Kuala Lumpur tahun 2002, MFSD secara rasmi tidak menyokong saya untuk menduduki JK APDSC, juga tidak mencadangkan JK baru dari Malaysia.

Namun pada hari pemilihan JK baru APDSC, tiba-tiba Lim menawarkan diri untuk menjadi JK APDSC apabila Saudi Arabia mencalunkan saya ke JK APDSC. Ianya bercanggah dari keputusan mesyuarat MSFD. Siapa yang mempengaruhi dia? Jika mengikut peraturan, penamaan tanpa borang sah serta kelulusan rasmi MSFD adalah tidak diterima tetapi saya tidak mahu merosakkan nama baik MSFD dan nama baik Lim di depan perwakilan luar negara. Saya mendiam diri walaupun saya sebagai Setiausaha APDSC mempunyai hak untuk menolak kerana penamaan kerana tidak mengikut peraturan.

Lim diterima sebagai JK APDSC dan saya dapat tahu kumpulan yang menghasut Lim tersebut telah meraikan kejayaan Lim dan kekalahan saya.

Tidak habis dari itu, nama baik saya juga diconteng di luar negara iaitu semasa di Deaflympic, Melbourne dan dimana-mana. Presiden APDSC juga ada berjumpa saya di luar negara dan menanya perhubungan saya dengan Lim. Di Malaysia juga dijadikan modal dan telah memalukan komuniti kita.

Lim Heng Tuck merupakan individu yang baik, tetapi oleh sebab beliau terlalu baik beliau mudah ditipu oleh orang. Saya tiada masalah dengan dia dan kami saling berhubung dan berkomunkasi bersama-sama. Saya pernah bersua dengan dia beberapa kali dan membincangkan mengenai gosip jahat dan dia menafikan dia mempunyai masalah dengan saya. Ya, kita tidak mempunyai masalah tetapi yang adapun hanya perkara remeh dan boleh diselesaikan.

Sebagai contoh apabila timbul kes Marzuki dan DSE telah merosakkan nama baik MSFD, Lim ada menghubungi saya untuk meminta bantuan. Dari itu juga saya telah membongkar banyak perkara dalam MSFD dan DSE. Antara contoh ialah penipuan, masalah peribadi EXCO, EXCO gagal bekerjasama, tiada dokumen seperti minit mesyuarat, berpuakan dalam MSFD; yang mana orang luar mengambil kesempatan.

Perkara tersebut merupakan virus utama yang menjatuhkan Lim seperti kita saksikan sekarang. Saya pernah saksikan Lim mengeluarkan arahan kepada EXCO dari keputusan mesyuarat yang saya hadir tetapi tiada EXCO yang melaksanakan.

Lim ada memberitahu saya yang dia amat menyesal apa yang telah berlaku, dia mengaku dia telah tersalah mengikut cakap orang yang dipercayainya. Lim juga ada mengingatkan saya supaya berjati-hati dengan individu tersebut.

Apakah Lim dipersalahkan dalam hal ini? Pada saya puncanya ialah perlu dipersalahkan. Sekiranya ada orang mahu membantu pembangunan sukan orang Pekak buatlah dengan jujur dan bukan untuk agenda lain. Bukannya mempergunakan Lim untuk menjatuhkan saya atau menggunakan Lim untuk kepentingan diri.

Malangnya Lim sudah jatuh semalam. Saya diberitahu air muka Lim adalah amat keciwa pada masa itu. Betapa tidak kerana segala usahanya membangunkan komuniti kita sekian lama tiba-tiba jatuh sekelip mata.

Sekarang orang yang menyebabkan kejatuhan Lim Heng Tuck apakah perasaan anda? Apakah anda tiada rasa bersalah, apakah anda rasa tidak berdosa? Kan kita ini insan tuhan dan mempunyai agama.

09 October 2008

Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi

Terima kasih kepada internet kerana saya mampu mendapatkan berita dan informasi terkini serta talk of town. Petang semalam saya membuka Utusan Online dan terbaca berita terkini iaitu PM Malaysia DSAAB mengumumkan beliau tidak bertanding sebagai Presiden UMNO dan meletak jawatan sebagai PM bulan Mac 2009.

Isu kepimpinan DSAAB, politik Malaysia saya ikuti melalui pelbagai blog tempatan dan saya bertuah kerana dapat mengikuti perkembangannya. Ianya adalah berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya yang mana kita orang Pekak ketinggalan informasi kerana tidak dapat mendengar informasi yang disalurkan secara verbal.

Melalui internet kita orang Pekak dapat sumber informasi visual yang bertepatan dengan keperluan kita.

Namun membaca blog-blog tersebut merupakan kejutan budaya kepada saya kerana ianya telah mendedahkan segala yang tidak pernah terlintas di fikiran saya sebagai orang Pekak yang tertutup informasi sekian lama. Betapa ganasnya diluar sana, melangkau batas ugama, kemanusiaan, kewajaran dan sebagainya.

Dalam hati kecil saya bertanya apakah hebatnya orang bukan Pekak dari kita yang Pekak ini. Dunia kita adalah lebih baik kerana kita mempunyai satu bahasa, tiada racist, peperangan atau pembunuhan, kita bersatu kembali walaupun berlain ideologi atau haluan.

Ambil contoh, isu kepimpinan MSFD yang hangat diperkatakan tetapi tetap kembali ke landasan lama, Lim Heng Tuck, Kamarzaman, Amir dan ramai lagi kembali kepada saya untuk bersama-sama menyelesaikan masalah komuniti kita sebagai manusia. tetapi tidak orang bukan Pekak yang terus menjadi duri dalam daging komuniti kita.

Juga saya hairan orang dari PAS dan UMNO walau pun sebagai orang Melayu dan Islam, mereka bermusuhan berpanjangan dan apakah itu tuntutan dalam agama kita?

Berbalik kepada DSAAB, saya harap semua akan mengingati beliau, melalui era beliau 2 perkara penting dalam sejarah kita iaitu peruntukan Bajet 2007 untuk menyediakan perkhidmatan jurubahasa isyarat bagi golongan Pekak dan Akta OKU 2008 di luluskan telah memberikan sinar kepada kita untuk bersama-sama membentuk Malaysia sebagai negara maju.

Saya juga menerima gelaran Tokoh OKU daripada DSAAB dengan wang tunai RM 800, selepas itu wang tunai naik kepada RM 10,000.

Orang lain kata DSAAB PM flip flop, lemah dan sebagainya. Itu pendapat mereka kerana selagi manusia hidup, mereka tak akan berhenti bercakap kecuali mati.

Namun melalui pengalaman saya memimpin komuniti orang Pekak, sekiranya kita lemah, ramai akan mengambil kesempatan.

Kepada Pak Lah, kita orang Pekak tidak lupa dan mengucapkan terima kasih. Semoga menamatkan tanggungjawab sebagai PM Datuk Seri berundur dengan secara terhormat. Kita bangga kerana negara kita semua pemimpin berundur dengan head high dan bukan mengaibkan.

08 October 2008

Aidulfitri 2008


Saya dan isteri saya sudah tidak mempunyai orang tua kerana mereka sudah meninggal dunia. Tahun ini kami merancang untuk meraikan Hari Raya Aidulfitri di rumah kami di Apartmen Selasih, Damansara Damai bersama-sama kakak tunggal saya.

Namun pada saat akhir dia telah mengubah fikiran dan balik ke kampung untuk beraya di sana. Saya tidak sempat bertemu dengan dia kerana semasa saya menghubunginya, kakak saya sudah dalam perjalanan pulang.

Buat pertama kali saya dengan isteri dan anak-anak saya menyambut kedatangan Hari Raya Aidul Fitri di sini. Kami tidak banyak membeli kueh raya kerana pada setiap tahun saya menerima banyak kueh raya dari sahabat dan organisasi saya. Namun saya ada menempah kueh khas daripada orang Pekak untuk memeriahkan suasana.

Hari pertama Hari Raya, saya dengan Ibrahim dan Idris telah pergi bersembahyang raya di Masjid Damansara Damai. Selepas itu kami ke Setapak Jaya untuk menziarah kakak isteri saya yang tidak pulang beraya. Kami menaiki van MFD yang dipinjam kerana cukai jalan Honda CRV telah tamat tempoh. Manakala Honda Accord tahun 88 telah mengalami kerosakan kotak gear dan tidak ada alatganti pada seketika itu.

Pengalaman beraya dengan van Nissan kepunyaan MFD menjadi lawak kepada anak gadis saya kerana mereka berjenaka yang kita sekeluarga memakai baju raya yang cantik tetapi menaik van buruk MFD. Sememangnya anak gadis remaja sekarang sudah pandai menilai.

Raya tahun ini adalah tidak mengembirakan kata anak-anak saya berbanding tahun lepas, kami beraya di Sg. Tiang, Kedah rumah isteri saya. Kami telah melancung bersama-sama ke Kota Bharu, Kelantan, singgah beraya di rumah Razani Ramli dan kemudian menyusuri jalan pantai ke Kuala Terengganu. Kami menginap di Hotel Seri Malaysia di sana dan menyambung jalan pantai ke Kuantan. Ada banyak pemandangan yang indah di sepanjang perjalanan dan kami berhenti di mana-mana pantai yang mempunyai pemandangan yang menarik sehingga tiba di Kuantan.

Bersama-sama keluarga melancung merupakan quality time bagi saya kerana dapat mengeratkan hubungan kami dan dapat berkomunikasi membincangkan banyak perkara.
Kesibukan saya menyebabkan saya kurang berkomunikasi dengan anak saya, adakalanya saya pulang larut malam dan anak saya sudah tidur serta terlepas untuk makan malam bersama-sama. Ini adalah tidak baik dan saya tetap cuba untuk mempunyai quality time dengan keluarga saya.

14 July 2008

Pembersihan Etnik?


Entry for October 3, 2007

2 Oktober 2007, @ 2:00 pm - Setiausaha Kehormat MFD, Puan Sariah Ibrahim telah hadir ke majlis perasmian Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas Induk di JPK, KPM yang disempurnakan oleh YB Menteri Pelajaran Malaysia, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein Onn.

Saya telah dimaklumkan, di pusat itu mereka membuat penerangan mengenai pertuturan dan pembuatan acuan telinga tetapi tiada mengenai komunikasi orang Pekak.

Oh tersentak saya, berderau darah saya.... mereka menolak bahasa isyarat? Soalan pertama timbul di kepala saya.

Oh Malaysia ku, kita baru menyambut 50 tahun merdeka tetapi mulai kembali ke zaman silam, sejarah hitam di Milan 1880 yang mana bahasa isyarat diharamkan penggunaannya di sekolah-sekolah pekak.

Yakah? Harap tidak... saya sudah mengutuskan 2 surat kepada Menteri iaitu satu mengenai apakah kaedah pengajaran Bahasa Inggeris kepada pelajar Pekak dan satu lagi mengenai kelayakan guru-guru berkhidmat di sekolah pekak yang dipertikaikan. Maaf tiada jawapan sebab kita ini tak penting sangat.

Tahniah kepada oralisma, talkin untuk orang Pekak. Bahasa isyarat bahasa ibunda orang pekak sudah tiada dalam hati dan fikiran mereka. Kita ini hanya butiran batu kerikil yang tak berguna dan di pijak-pijak oleh manusia yang bernama insan.

Namun insan itu adalah kita juga, yang dicipta oleh Allah swt. Agama kita melarang, menegah pengikutnya menginayai insan ciptaanNYA yang lain.

Besar sungguh ketakburan mereka itu, berani sungguh mereka mengingkari perintah Allah swt.
Anda mahu menolong kami?

Jujur?

Ok, kami mahukan bahasa kami dan hak kami. Boleh?

Oh tak boleh, itu maknanya anda tak jujur.

Disaat pemimpin menwar-warkan wawasan menjadi negara maju, kita dibimbing ke zaman batu. Bukalah mata anda, satu demi satu negara mengiktirafkan bahasa isyarat dan hak orang Pekak tetapi Malaysia mulai melaksanakan sistem aparatheid, diskriminasi, tidak adil kepada kita.

Kita pasrah kerana kita ini kumpulan minoriti yang sememangnya ditindas oleh majoriti. Pada mu tuhan kami berdoa, kau selamatkan kumpulan kami, jauhkan malapetaka tertimpa kepada kumpulan kita, jauhkan pembersihan etnik yang tiada mata dan hati bakal menghapus-melenyap kita dan hak kita di muka bumi ini.

Selamat berpuasa.

BIM ke Parlimen

Entry for September 10, 2007

11 September telah dikenang sebagai runtuhnya WTC New York tetapi 11 September 2007 akan dikenang sebagai tarikh keramat komuniti kita yang memperjuangkan BIM sebagai bahasa ibunda kita.

Kita akan mempromosikan BIM di Parlimen, kita akan menyanyikan lagu Negaraku dan Malaysia Ku Gemilang dalam BIM yang baru di cipta menggantikan kod yang tidak sesuai dengan lagu negara kita sebelum sessi parlimen bermula pada jam 2:30 pm.

Kita akan bersama-sama YB Menteri untuk makan tengahari dan kemudian saya sebagai Presiden MFD akan berucap dalam BIM mempromosikannya sebagai satu bahasa berdaulat di Dewan yang mulia itu.

Ini merupakan satu permulaan bagi kita, kita akan bakal menerima hak kita yang sepatutnya dan telah dinafikan sekian lama.

Kegagalan KTBM, kegagalan Komunuikasi Menyeluruh, keruntuhan sistem pendidikan khas kita telah menjuruskan kepada idea baru seperti pencacar koklear dan oralisma iaitu pertuturan kiu atau auditory verbal dsbnya.

Kegagalan akademik pelajar kita dijadikan data penting mereka dalam melaksanakan idea baru tersebut. Kita dipaksa menurut oralisma atas nama dasar intergrasi negara dan insan pembangunan negara.

Malangnya, mereka tidak mengukur kemahiran para pendidik menguasai KTBM atau BIM sebelum diamanahkan membimbing generasi kita.

Mengapa pula mesti kita diukur bukan para pendidik kita? Mereka itu sangat penting kerana mereka itulah yang membentuk kita.

Namun kegagalan kita, mengapa mesti meletakkan kesalahan tersebut di bahu kita dan mencadangkan idea baru.

Jelasnya idea baru tersebut adalah satu bentuk penghapusan etnik di dunia moden ini atau pun geneocide, kerana hak kita berBIM dinafikan.

11 September 2007, permulaannya satu perjuangan.

Merdeka 50 Tahun

Entry for 30 August 2007

Tinggal 2:30 jam lagi sebelum kita merayakan Hari Kemerdekaan ke 50, saya terpanggil untuk meluahkan perasaan saya sebagai warganegara dan sebagai orang Pekak mengenai Hari Kemerdekaan ke 50.

Pertama, syukur kerana negara kita aman makmur. Banyak peluang ada di merata. Walaupun saya bekerja dengan NGO namun sehingga sekarang MFD masih bertahan dan jumlah tenaga kerja MFD sudah mencapai lebih 50 orang pekerja. Percaya tak?

Di MFD HQ ada 10 orang, 14 jurubahasa isyarat pelatih, 8 guru di Sekolah Kanak-kanak Pekak Kelana Jaya, Pusat Latihan MySL ada 18 orang, Pusat Pembangunan MySL 3 orang, di MySL Cafe ada 12 orang. Cuba kira... saya bukan cakap besar tetapi saya sendiri terkejut jumlah ahli keluarga MFD adalah begitu besar.

Nampaknya tanggungjawab MFD adalah amat besar dan berat untuk memastikan matlamat kita tercapai. Sah NGO yang ditadbirkan oleh orang Pekak sendiri mampu walau dipandang randah oleh orang lain.

Bagi tahun 2007, laporan bulan Julai RM 6 juta telah di belanjakan untuk semua program kita.... eh saya juga amat terkejut, tak perasaan. Tetapi siapa kata kita tak mampu. Kalau Malaysia boleh, orang Pekak pun boleh.

Daripada 65 orang staff dibawah MFD majoriti adalah orang bukan Pekak, 80% daripada mereka ialah orang bukan Pekak. Ya sekarang orang Pekak hebat kerana mengajikan orang bukan Pekak ye? Terbalik nie.

Bagaimana kita boleh buat kerja macam itu? Semua ini adalah sebab Malaysia. Negara yang kaya, Malaysia kaya, kaya pelbagai etnik makanan dan budaya, kaya dengan sumber alam semulajadi, Malaysia kaya kerana kewangan yang kukuh. Kita juga kaya dengan idea serta kita mempunyai pemimpin yang kaya tapi murah hati serta kaya prihatin, mereka itu tak lokek menyokong MFD.

Kita mengambil kesempatan kekayaan negara kita, bukan menghabiskannya. Kita jujur mengaut keuntungan dari situasi ini dan bukan untuk mengayakan diri sendiri. Ok ini isu moral, kalau tak setuju biarlah macam si Luncai terjun dengan labunya... biarkan... nanti kita kena jawab kelak.

50 tahun Malaysia Merdeka, apa kita dapat? Sikit je tak pe tapi jangan kosong. Berbanding dengan orang Pekak luar mereka sengsara dari kita, tak caya? Anda ada berjumpa dengan penjual barang cenderamata semasa sedang mana di gerai.. siapa mereka? Oh mereka dari negara jiran.

Di Singapura pun walau negara maju dan kaya, orang Pekak tak mendapat tempat istimewa. Mereka terpaksa berjuang, minta itu ini tapi tak dapat seperti yang kita dapat tapi kalau salah sikit boleh dikata lawan kerajaan... eh saya tak mahu bincang isu ini... kebenaran ada..

Di negara barat, sejarah mereka ada yang 300 tahun memperjuangkan hak orang Pekak dalam pendidikan, kebajikan, pekerjaan, lesen memandu dsb.. tapi kita baru masuk 50 tahun dah banyak dapat... nasib kita baik kan? Ngapa? Sebab negara kita kaya ya... maaf jangan kata saya ni kuat bodek kerajaan. Nah saya cerita pula dari segi lain... mengikut pandangan NGO.

Dalam kekayaan kita ada yang miskin. Yang paling sedih ialah miskin pemikirannya. Maksud saya walaupun ada segelintir orang yang kaya dengan kertas ijazah dan pangkat tapi miskin dengan akal.

Tengok kanak-kanak kita, setiap tahun masih tak berjaya dalam akademik dan menyusahkan masa depan mereka. Orang lain mempersalahkan kanak-kanak kita dan mempersalahkan bahasa isyarat kita. Mereka buat macam-macam kepada kanak-kanak kita, macam katak yang jadi bahan kajian sains semasa saya dalam tingkatan 5 dulu.

Kanak-kanak kita di label lembab, tak boleh belajar dan selalu pelupa. Astarafirullah alazim. Kan otak anak pekak kita dengan yang lain sama je. Masalahnya ialah tiada input komunikasi. Mak bapak tak tahu berbahasa isyarat, guru tak mahir... sekeliling mempunyai sekatan komunikasi... input tak masuk dan sebab itu kanak-kanak kita otaknya kosong.

Lepas itu orang yang kaya kertas kata kita ni itu.. ini... ikut kajian mereka....itu... ini... mereka kaji kita. Senang macam katak je...Tapi kalau kita kaji guru sejauh mana kemahiran mereka dalam penguasaan medium pengajaran kanak-kanak pekak, apa ceritanya pulak? Maaf guru-guru... saya tak kata semua anda ni punca... tapi yang terasa itu harap fikir baik-baik ya... juga pembuat polisi dan dasar, nanti mati anda akan di adili... Allah maha besar... eh maaf ini bab berat mengutuk... ok...

Bab ini pula saya ingin menekan kepada orang miskin dalam komuniti kita, majoriti komuniti kita adalah miskin ilmu, ini adalah disebabkan bermula produk dari sekolah yang miskin dalam kejayaan akademik. Pemimpin yang ada pula miskin moral, mereka pakai baju pemimpin orang pekak tapi mereka ni memiskinkan komuniti kita. Tengoklah, orang pekak tak tahu baca BM atau English.. pemimpin kita apa peduli?

Apabila kita miskin, kita mudah dijajah oleh orang lain.. tak caya? tak sedar? contohnya banyak keputusan dan dasar dalam negara di bentuk oleh bukan kita sendiri. Why? sebab kita miskin pemahaman dan miskin perjuangan yang satu..

Ini perjuangan orang Pekak yang belum selesai, membasmikan kemiskinan, berkongsi kuasa, berkongsi kemakmuran.

Oleh itu saya percaya kita akan menikmati kemakmuran yang lebh baik lagi, selepas ini, apa yang berlaku menjadi pengajaran kepada kita. 50 tahun merdeka bukan salah Malaysia tapi salah diri sendiri... tepuk dada tanya selera..

Merdeka... merdeka...

Iskandar Mohamad Sazali


Entry for 20 April 2007

29 April 2007 ialah tarikh ulang tahun ke 5 Iskandar Mohamad Sazali anak ke5 saya. Iskandar telah disahkan profound deaf dan sedang mengikut program pra sekolah di SK Pendidikan Khas, Kg. Baru, KL.

Ramai yang terkejut apabila mendapat khabar anak saya Pekak dan apabila saya menemui rakan-rakan Pekak saya, mereka akan melafazkan rasa simpati terhadap saya serta menyuruh saya bersabar dan redha kerana mempunyai anak Pekak.

Pada saya mendapat anak Pekak adalah sama sahaja mendapat anak bukan pekak, anak tersebut adalah kurniaan Allah swt. Saya diamanah untuk membimbing anak saya menjadi anak yang soleh seperti dituntut oleh agama.

Mempunyai anak pekak memberikan erti yang maha besar kepada saya, saya amat bersyukur kerana kami tidak terputus komunikasi. Bahasa isyarat merupakan wajib digunakan setiap masa dan dimana-mana; tidak kira di rumah atau di luar. Tiada pengecualian untuk keluarga kami supaya tidak ada diskriminasi komunikasi kepada Iskandar dan semua kakak dan abangnya termasuk saya dan isteri yang juga Pekak. Apa yang kami buat adalah untuk kebaikan bersama dan juga kepada Iskandar agar terdedah kepada bahasa.

Hasilnya walaupun berumur 4 tahun, Iskandar mampu berkomunikasi dengan keluarga dan kenalan, dia boleh meluahkan perasaan dan dia boleh menyoal soalan yang menyentuh perasaan.

Selalunya saya menghantar Iskandar dengan abangnya ke keluarga Ismail Ashaari di TTDI sebagai pendedahan. Saya telah diberitahu oleh isteri Ismail Ashaari bahawa semasa berkereta ke rumah kawan di puncak bukit, Iskandar Dengan isyarat yang spontan, Iskandar memberitahu isteri Ismail Ashaari bahawa rumah besar di sana cantik. Beliau telah meluahkan rasa kagumnya akan keindahan rumah-rumah besar di kawasan elit di situ.

Iskandar memang kuat bertanya, dan kami dengan sabar akan menjawab serta memberikan penerangan sehingga dia faham. Tidak kira gambar yang terdapat di dalam akhbar atau di TV, semua yang melahir rasa ingin tahu akan menanya saya.

Kakak saya pernah menangis kerana soalan Iskandar menyentuh perasaannya. Iskandar yang melihat komunikasi pertuturan antara kakak dan abang telah bertanya kepada isteri saya apa yang mereka bualkan. Iskandar menanya isteri saya mengapa dia tak boleh mendengar kerana tak dapat mengikuti perbualan tersebut.

Nasib baik isteri saya berikan jawapan yang positif dengan membereitahu bahawa ayah juga tak boleh mendengar tetapi boleh bekerja dan mendapat hidup yang baik. Airmata kakak saya bercucuran dengan babak itu.

Mengapa saya mesti bersedih atau keciwa apabila Iskandar disahkan Pekak? Dia tetap anak saya. Kekurangan yang ada adalah tanggungjawab kami untuk memenuhinya.

Orang Pekak di negara kita telah melalui zaman kesukaran, penderitaan dan pengabaian yang mana tiada komunikasi di rumah, di sekolah, di luar sana dan dimana-mana jua mereka berada.
Akibatnya mereka tidak inginkan anak mereka Pekak bagi mengelakkan pengalaman yang sama kerana pada masa dulu adalah berlain dari apa yang ada masa sekarang.

Sebab itu orang Pekak tidak dapat menerima hakikat walau pun mereka sendiri Pekak.

Namun itu, tanpa sedari membesarkan anak bukan Pekak juga bukan satu yang senang. Bagaimana kita nak membimbing anak dalam kerja sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris, bagaimana nak kita bimbing anak kita mengaji dan bersolat? Tanpa komunikasi tersebut juga menjuruskan permasalahan baru bagi anak-anak CODA - Childern of Deaf Adult.

Ada CODA tidak menerima ibubapa mereka Pekak kerana malu, menyuruh ibubapa pulang dan jangan menghantar mereka ke pintu sekolah adalah biasa berlaku.

Ada CODA meninggalkan sahaja ibubapa mereka apabila sudah mampu berdikari.

Oleh itu, Iskandar membuat hidup saya lebih bererti. Beliau akan memastikan kesinambungan budaya, amalan hidup orang Pekak serta bahasa isyarat agar tidak terpupus di muka bumi ini.
Beliau akan membawa cerita indah kita dan nilai-nilai murni orang Pekak sejak turun menurun.
Berdoalah kita agar masih ada lebih ramai orang seperti Iskandar dilahirkan di milineum yang bakal memupuskan generasi kita. Pencacar koklear, oralisma, diskriminasi bahasa isyarat dan pelbagai bentuk yang di maksudkan geneocide orang Pekak.

Astagfirullah alazim.

Projek Latihan JBI dibawah Bajet 2007

Entry for April 19, 2007

Hello semua kawan-kawan ku,

Maaf kerana lama tak menulis dan bercerita. Jadual saya terlalu sibuk sekarang selepas MFD mendapat peruntukan RM 12.1 juta dari Kerajaan Malaysia di bawah Bajet 2007 untuk melaksanakan Program Latihan Jurubahasa Isyarat.

Jumlah ini adalah terbesar dalam sejarah hidup kita, ianya telah membuktikan Kerajaan Malaysia peka akan kerperluan kita. Terima kasih kerana ianya merupakan hadiah bagi kita di sempena 50 Tahun Merdeka. Kejayaan tersebut juga membuktikan keberkesanan advokasi kita yang telah lama memperjuangkan keperluan komunikasi tanpa halangan.

Terdapatnya 3 lokasi program kita iaitu Kursus Jurubahasa Isyarat di Pusat Latihan MySL di Puchong yang telah di naiktaraf, pada masa ini ada 100 orang peserta dari seluruh negara sedang mengikuti kursus. Kursus Insentif MySL selama 3 minggu di adakan di Hotel Pearl International, Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur dan Hotel Selesa, Johor Bahru; setiap sesi menerima 30 peserta di satu tempat yang terdiri daripada guru sekolah khas, intergrasi, kakitangan kerajaan dan sebagainya.

Hingga saya menulis, Kursus Insentif MysL telah masuk ke siri 3, sejumlah 180 orang telah mengikutinya.

Projek ini juga membuat setiap minggu saya kena pergi ke JB, KL dan Puchong untuk memberikan ceramah mengenai MySL, Budaya Orang Pekak, Komuniti Pekak dan sebagainya. Orang Pekak juga memanfaatkan program ini dengan menjadi tutor MySL kepada peserta.
Sariah bertugas sebagai tutor di KL dan Yazid di JB. Zaine dan Azman bertugas di Pusat Latihan MySL. Kelas MySL juga dibuka kepada umum di Pulau Pinang yang dipimpin oleh Chung Kim Cheong dan di Miri oleh Victor Hii. Juga terdapatnya tutor sedang menunggu masa untuk mengajar MySL di negeri masing-masing.

Kelab Tutor MySL juga akan ditubuhkan bagi tujuan untuk mempertingkatkan kemahiran para tutor untuk mengajar MySL kepada umum melalui workshop, perbincangan dan sebagainya.
Modul kursus asas MySL juga telah dibangunkan dengan kerjasama dari JICA Jepun, ianya sedang di amalkan di sini dan hasilnya adalah sangat bagus. Sebagai bukti, peserta kurusu insentif menjadi jurubahasa isyarat, juru acara dan membuat persembahan dalam MySL di majlis penutupan.

Pihak MFD juga sedang memperbaiki modul kursus yang sedia ada bagi menepati piawai serta dijadikan satu kursus kemahiran yang diiktirafkan.

Kelab ini juga akan mengadakan MySL Akademi iaitu mencari bakal tutor MySL yang akan membuka Kelas MySL di merata tempat. Siapa yang berminat sila dapatkan maklumat dari Persatuan masing-masing.

Pada masa ini juga, unit Pembangunan MySL juga telah ditubuhkan. Ianya bertujuan untuk R&D dan membawanya untuk pengiktirafan sebagai bahasa rasmi kita. Unit ini mempunyai sebuah studio yang akan mengeluarkan bahan ilmiah, bahan bacaan dan tontonan dalam bentuk hard dan soft copy.

MFD mempergunakan sepenuhnya peruntukan tersebut dan hasil darinya dapat dilihat dalam masa yang mendekat.

Sesiapa yang ingin melihat kejayaan dan kebanggaan komuniti kita silalah datang ke tempat yang dinyatakan tadi dan saksikanlah sendiri.

Jumpa lagi.

Pengalaman Mengurus Kematian 1

Entry for May 26, 2006

Semalam malam Jumaat lebih kurang 10:30, saya menerima SMS dari Zuraida memaklumkan bahawa ibunya telah meninggal dunia. Saya segera menghantar sms kepada rakan terdekat mengenai berita tersebut. Saya berasa salah kerana tidak terus pergi menghulurkan bantuan seperti mana Zuraidah dan kakaknya telah memandu 6 jam merendah malam untuk menzairah ibu saya yang meninggal dunia di Kg. Teluk Pencalang, Sitiawan, Perak.

Pagi tadi saya terus ke rumahnya dan diikuti oleh staff MFD termasuk Puan Saadiah Ahmad, Penasihat Pendidikan MFD. Tiada apa yang saya dapat buat kerana Zuraidah mempunyai keluarga yang besar. Kaum keluarga, jiran dan sahabat handai semua berbicara dan saya tidak dapat mengikutinya; dunia disana penuh komunikasi yang tidak dapat saya fahami.

Yang menarik ialah suasana orang Islam menzairah dan bersalaman dan berkomunikasi walaupun tidak mengenali satu sama lain. Dari itu keindahan pegangan agama kita adalah terserlah.

Jenazah ibu Zuraidah setelah dimandikan, di letakkan ke dalam keranda putih dan diselimuti kain bertulis ayat suci AlKuran. Saya yang terdekat mendapat ruang untuk meletakkan keranda ke bahu saya sebelum di usung masuk ke dalam van jenazah.

Sebelum bergerak 3 langkah, ada seorang membaca sesuatu yang tidak saya fahami. Itu adalah cara tertib mengusung jenazah kata hati kecil saya. Sepatutnya ada juru bahasa isyarat menterjemahkan bagi saya memahami apa yang sedang berlaku. Malangnya CT di belakang saya tidak peka pada saat saya memerlukannya.

Jenazah dibawa ke Masjid Taman Maluri dan diletakkan di hadapan saf pertama. Selepas sembahyang Jumaat tamat, berduyun-duyun ahli jamaah ke hadapan jenazah bagi sembahyang jenazah. Ramainya mereka ke hadapan tanpa paksa-paksa, rela hati dan ikhlas. Merinding bulu roma serta menitis air mata saya menyaksikannya, teringat saya semasa sembahyang jenazah ibu saya. Suasana yang berlainan. Itu adalah satu kerberkatan bagi sesiapa yang meninggal dunia pada malam Jumaat.

Saripah Esah nama emak Zuraidah sememangnya wajar sekali menerima keberkatan tersebut. Beliau telah melahirkan anak-anak yang baik serta berguna kepada masyarakat. Betapa tidak, MFD amat menghargai Siti Sariah yang merupakan seorang sukarelawan berhati besar, beliau anak pertama Saripah dan telah berbakti cara diam kepada kita, beliau membantu MFD mencari dana untuk membolehkan MFD memberikan perkhidmatan kepada komuniti kita.
Juga Noraini yang disokongi oleh suaminya Ismail yang merupakan insan berhati mulia yang menyumbang, membenarkan apa yang ada pada mereka dan keluarga mereka demi MFD.
Bagi Zuraidah sendiri mengabadikan diri kepada komuniti kita, siang dan malam, hujan dan panas, segalanya ada pada dirinya adalah untuk MFD dan kita semua tahu.

Bakti kepada orang Pekak bukan terhad dipikul oleh anak Saripah Esah tetapi turuti dan dijiwai oleh cucu-cucunya seperti Ras Adiba, Alita, Iqbal, Ida dan Ifa; saudara-saudara mereka seperti Pak Ngah sekeluarga juga teman terdekat iaitu Rahmah dan Dr. Kahar. Semua mereka adalah satu keluarga besar MFD.

Saya mengingati ajaran ibu saya semasa hidup.. bacalah alfatihah dan ku-lahul-lullah dan sedekahkan kepada si mati dengan doa berbunyi seperti ini :

"Ya Allah, Ya tuhan ku, aku sedekahkan alfatihan dan ku-lahul-lullah kepada Saripah Esah. Cucuri rahmat kepada rohnya. Ampunkan dosanya. Lapangkan kuburnya dan tempatilah dia di sisi orang yang soleh."

Jurubahasa Isyarat 1

Salam semua, dibawah ini adalah hasil tulisan saya di Yahoo 360 Blog yang dipindahkan di sini.

May 25, 2006
Saya terbaca komen Peminat Bahasa Isyarat dalam forum Utusan Malaysia pada 24 Mei 2006 mengenai mutu juru bahasa isyarat yang berkhidmat di sisipan Berita Perdana TV1.

Pada pendapat saya komen tersebut adalah baik kerana ianya secara tidak langsung menegur MFD supaya memberikan perkhidmatan yang terbaik, juga kepada para juru bahasa isyarat agar memperbaiki diri mereka.

Pada permulaan program sisipan juru bahasa isyarat di RTM, para juru bahasa selalu berjumpa dan membincangkan berkaitan dengan tugas mereka. Kumpulan ini juga membuka peluang kepadajuru bahasa isyarat baru serta juga mengambil tindakan kepada mana-mana juru bahasa isyarat yang tidak mampu memberikan perkhidmatan yang terbaik.

Walaubagaimana pun selepas Satar, Hafizah, Maimun dan Hafidah keluar dari program tersebut tiada usaha di buat untuk memberi peluang kepada juru bahasa baru dan sebagainya.

Sekarang semua orang telah bijak menilai baik dan buruk serta mencadangkan pembaharuan. Usaha MFD mempromosikan BIM telah memberikan kesan yang mana ramai orang boleh memahami BIM atau mampu berkomunikasi dalam BIM. Mereka juga menjadi pengkritik kepada kita.

Saya pernah menerima aduan dari pemimpin orang Pekak secara verbal atau melalui rakan agar MFD berbuat sesuatu supaya mempertingkatkan mutu juru bahasa isyarat. Juga guru-guru khas memberikan komen mereka akan isyarat juru bahasa yan g tertentu.

Pihak MFD tidak boleh berbuat apa-apa kerana juru bahasa tersebut berkhidmat secara kontrak dengan pihak RTM dan menerima bayaran terus daripada RTM.

Mengapakah orang Pekak mengadu akan mutu juru bahasa tersebut? Ia adalah disebabkan orang Pekak mahu masyarakat memahami BIM, memandang tinggi dan menghormati BIM serta ingin BIM di tonjolkan dengan betul mengikut situasi yang tepat. Dengan cara itu masyarakat akan memahami cara hidup orang Pekak dengan lebih baik lagi.

Juru bahasa isyarat juga perlu menerima hakikat tersebut, orang Pekak dulu dan sekarang adalah lain. Dulu orang Pekak mengia atau mendiamkan diri walaupun juru bahasa isyarat salah atau tidak mampu menterjemah dan dari itu juga menyebebkan juru bahasa menjadi orang yang kebal atau tidak boleh di sentuh.

Sekarang orang Pekak sudah pandai dan faham akan hak mereka, mereka ada hak untuk memberikan komen dan menilaikan siapa juru bahasa isyarat yang baik.

Untuk memajukan atau mempertingkatkan taraf juru bahasa isyarat, pihak MFD telah menubuhkan panel penilaian juru bahasa isyarat yang terdiri daripada orang Pekak dan bukan pekak bagi menilai kemahiran sebelum memberikan pengiktirafan kepada juru bahasa isyarat tersebut atau mengeluarkan lesen untuk membolehkan mereka berkhidmat.

Manakala Centre for MySL ditubuhkan bagi memberikan latihan/kursus kepada juru bahasa isyarat.

Sebuah persatuan baru iaitu MyASLI - Malaysian Association of SLI telah didaftarkan di ROS dan akan diketahui kelulusannya pada sedikit masa lagi. Dengan cara ini MyASLI akan menyatukan semua juru bahasa isyarat, mencari jalan mempertingkatkan perkhidmatan mereka serta menjaga kebajikan mereka.

Walaupun masih ada suara-suara memperkecilkan usaha MFD, pihak MFD menerimanya sebaai satu cabaran dan sebagai keterbukaan; MFD akan menganjurkan Seminar Kebangsaan Pertama JBI pada 27 dan 28 Julai, 2006 ini. Di harap resolusi daripada Seminar tersebut akan membantu hala tuju perkhidmatan juru bahasa isyarat di Malaysia.

Sekian

09 April 2008

Selamat Datang.

Penglibatan saya dalam bidang IT bermula pada tahun 1991, pada masa itu saya menggunakan email Eudora untuk berhubung dengan sahabat saya dari USA. Saya terpaksa menghubungi server di Hong Kong untuk menerima dan mengirim emel saya sehingga saya menyedari terdapatnya JARING yang beroperasi di Kuala Lumpur. Menghantar dan menerima emel dari Hong Kong telah mengeringkan poket saya kerana bil talian telefon mendadak naik.
Pada tahun 1996, Aqlam Jafri pelajar Melayu pertama di University Gallaudet, USA pulang ke Malaysia untuk membuat internship program bersama Persatuan Orang Pekak Kuala Lumpur (KLSD), dan kami bersama-sama membangunkan laman web OKU yang pertama di negara ini iaitu - http://www.klsd.org.my/.
Orang Pekak amat berterima kasih kepada Dr. Mohamad Awang Lah dari Jaring kerana beliau telah banyak membantu dan memberikan galakan kepada orang Pekak untuk melibatkan diri dalam ICT.
Hasilnya, epekak sebuah projek Celik IT untuk orang Pekak telah dibangunkan dibawah peruntukan geran DAGS, MIMOS pada tahun 2000 dan disambung dengan projek epekak2 yang ditaja oleh Swiss Development Agency pada tahun 2002 hasil usaha daripada YB Dr Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, CEO Mimos pad masa itu.
Kejayaan epekak juga telah diiktirafkan serta menerima anugerah UN Malaysia 2001 bagi projek Bridging The Digital Divide dan Poverty Eradication.
Dari projek epekak tersebut jumlah pengguna ICT di kalangan orang Pekak meningkat, orang Pekak dari semua peringkat umur menggunakan emel, sms, mms, chat, webchat untuk berhubung kerana perkhidmatan telefon tidak dapat di akses oleh mereka. Paling membanggakan ialah orang Pekak menyumbang kerancakan ekonomi negara kita serta memberikan pendapatan kepada kerajaan Malaysia melalui pembelian handset serta melanggan talian telefon.
Pada masa blog ini ditulis, orang Pekak menggunakan 3G untuk berhubung antara satu sama lain melalui bahasa ibunda mereka iaitu Bahasa Isyarat Malaysia dan terbukti program epekak adalah sangat berjaya sekali.
Penulis ini juga merupakan hasil dari kejayaan epekak, penulis pernah menjadi penyumbang dan webmaster laman web http://www.mfd.org.my/ dan http://www.epekak.net.my/ (yang dalam proses pembangunan semula).
Msazali blog ini adalah diilhamkan selepas Datuk Seri Abdullah Badawi PM Malaysia mengakui kekuatan blog politik yang mempengaruhi keputusan PRU12. Saya juga berkesempatan menjelalah semua blog politik bagi mendapatkan informasi yang berlaku dan tidak pernah saya ketahui.
Oleh itu, blog ini akan menjadi tempat luahrasa hati saya sebagai orang Pekak yang merupakan kumpulan minoriti di negara ini yang memerlukan perhatian.
Terima kasih kerana membaca blog saya dan sebarang komen daripada anda adalah sangat dihargai dan memotivasikan saya untuk terus menulis.
Sekian.