01 March 2019

Menguasai Bahasa Vokal Oleh Orang Pekak


Untuk menguasai bahasa pertuturan iaitu Bahasa Melayu atau Inggeris memerlukan sokongan banyak pihak kerana kesedaran tersebut akan menyakinkan usaha untuk mencapai matlamatnya.

Sebagai proses biasa, ibubapa akan konsultasi dengan pakar perubatan atau pegawai kebajikan untuk mendapatkan nasihat apabila didapati anak mereka yang disahkan Pekak. Pada waktu itu adalah saat yang sangat penting bagi ibubapa membuat keputusan yang betul untuk anak mereka. Jika tersalah memberi informasi akibatnya adalah buruk. Adalah kebiasaan pakar perubatan akan memberikan medical perspective atau pandangan perubatan iaitu penggunaan alat bantu pendengaran untuk penyelesaian masalah orang Pekak tetapi dari sudut pandangan sosial adalah berbeza kerana ianya lebih cenderung kepada kepentingan komunikasi.

Komunikasi yang dimaksudkan ialah bentuk bahasa, bahasa vokal (bahasa pertuturan) dan bahasa non vocal atau bahasa isyarat. Kedua-dua bahasa tersebut adalah berbeda kerana bahasa isyarat tidak mengeluarkan bunyi dari mulut.

Oleh itu perkara utama ialah kefahaman definasi pekak, jika kira cari artinya melalui Kamus Dewan, pekak bermaksud tidak dapat mendengar langsung atau tidak dapat mendengar dengan baik. Justeru itu, ia membawa bermaksud 2 kumpulan iaitu pekak dan kurang pendengaran. Kita tidak boleh satukan 2 katergori tersebut dalam satu kumpulan kerana kemampuan dan methode menguasai bahasa pertuturan.untuk 2 kumpulan yang berbeda.


Bahasa Melayu adalah bahasa vokal (pertuturan), untuk menyebut perkataan Bahasa Melayu adalah berkaitan dengan pendengaran seperti vokal, konsonan dan diftong. Orang pekak tak dapat mendengar dan tidak dapat menyebut sesuatu perkataan dalam Bahasa Melayu atau Inggeris dengan betul. Apabila mereka tak dapat mendengar bunyi dan mengenal perkataan tersebut, mereka tidak dapat mengeja dan menulis dengan betul. Oleh itu untuk memenuhi keperluan pendidikan kita iaitu kemahiran Bahasa Melayu, orang pekak terpaksa menggunakan teknik hafalan setiap perkataan Bahasa Melayu. Menghafal 10,000 kosa kata itu satu yang amat beratkan?


Paling mencabar untuk mereka ialah apabila membuat karangan Bahasa Melayu, jadi untuk membantu mereka menulis, kita hendaklah terlebih dahulu menguasai bahasa pertuturan mereka iaitu bahasa ibunda mereka atau bahasa pertama mereka atau bahasa isyarat untuk menerangkan peraturan bahasa tersebut; cara mengolahkannya mengikut intonasi, peraturan serta budaya bahasa.

Jangan sekali membiarkan mereka sendirian serta menganggap yang mereka memahaminya apa yang anda cakap. Kegagalan mereka menguasai bahasa tersebut boleh disebabkan kegagalan pengajarnya membimbing dengan cara yang betul.

Kesimpulannya, untuk membantu orang Pekak menguasai bahasa hendaklah bermula dari awal. Para pegawai perubatan hendaklah memaklumkan kepada ibubapa akan kepentingan komunikasi, tak kira mengguna bahasa isyarat atau alat bantu pendengaran, yang penting ialah melengkapkan kanak-kanak pekak tersebut dengan asas bahasa pertama yang kukuh. Dengan adanya asas bahasa tersebut akan memudahkan untuk menguasai bahasa kedua iaitu bahasa pertuturan.

Di universiti juga mesti mengadakan subjek Pengajian Bahasa Isyarat Malaysia untuk guru yang ingin mengajar di sekolah pekak dan bahagian yang bertanggungjawab menghantar guru baharu ke sekolah Pekak mesti pastikan mereka mempunyai sijil kemahiran berbahasa isyarat dari university tersebut.

Masa hadapan orang Pekak tak akan gelap jika tiada bahasa seperti dinyatakan oleh pakar perubatan tetapi sememangnya akan gelap jika tidak dibimbing cara betul untuk menguasainya.

No comments: